CENTRE D'ESTUDIS ESTHER REVERTER - C/ Pare Coll 9, ent 2ª. 17005 Girona - Telf: 972 40 23 17 - Mov: 662 24 06 33 - 55estherre@gmail.com
01 01 01

CENTRE D'ESTUDIS ESTHER REVERTER
Professora diplomada. Metodologies didàctiques.

 

Des del 1991, Esther Reverter dóna suport i formació a tots aquells estudiants gironins i també d'altres pobles de la província, que han confiat en el Centre durant la seva etapa escolar o universitària.

Des del moment que l'alumne s'adreça a l'Acadèmia per obtenir infomació, se li fa una valoració prèvia, amb la finalitat de veure el nivell i possibilitats que té per accedir als estudis pels quals es vol preparar, encaminant-lo i assessorant-lo al llarg de tota la seva formació.

S'ofereix mitjançant grups molt reduïts, una atenció personalitzada i individual a cada estudiant amb flexibilitat d'horaris, tant al matí com a la tarda, compatibles amb l'escola, així com amb l'àmbit laboral, en el cas dels estudiants adults.

Mitjançant un reciclatge continu, s'ajuda a cada persona en tots els nivells i assignatures que precisi i se'ls proporciona tot el material necessari per a poder treballar.

Cal destacar els bons resultats assolits per a tots els alumnes que han accedit a la Universitat, tant per la via de la Selectivitat, com per a les Proves d'Accés per a Majors de 25 anys, i als quals se'ls ha ajudat també després durant tota la carrera universitària.

El repte més important d'aquest Centre és proporcionar una bona qualitat en l'ensenyament que s'imparteix. Fomentar la responsabilitat en l'estudi diari, fa que l'alumne adquireixi una base sòlida en la seva formació, per tal de què pugui desenvolupar en un futur proper una feina on no hi trobi fronteres.

 


Ajuda i reforç des de Primària
fins a Batxillerat


* * * * * * * * * *

Preparació per a la Selectivitat

* * * * * * * * * *


Orientació i correcció de treballs
de recerca


* * * * * * * * * *

Classes per a universitaris

Preparació per a les proves d'Accés als Cicles Formatius

* * * * * * * * * *

Preparació per a les proves d'Accés a la Universitat per a Majors de 25 i 45 anys

* * * * * * * * * *

Comentaris de text

* * * * * * * * * *

Dibuix tècnic

Introducció a la Psicologia /
a l'Antropologia


* * * * * * * * * *

Higiene i Patologia Sanitària per Auxiliars de Clínica

* * * * * * * * * *

Comptabilitat / Càlcul
mercantil / Estadística

Català / Castellà / Francès / Anglès / Llatí

* * * * * * * * * *

Matemàtiques / Física / Química / Biologia

* * * * * * * * * *

Literatura catalana i castellana / Filosofia

* * * * * * * * * *

Geografia / Història del Món Contemporani / Història de l'ArtPreinscripcions

Es realitzen en el mateix Centre, des de l'1 de setembre en endavant.
No hi ha data límit d'inscripció. S'acaba quan el Centre té un nombre determinat d'alumnes. Es recomana, per als alumnes que volen cursar les Proves d'Accés per a Majors de 25 anys o accedir als Cicles Formatius, que es matriculin el més aviat possible, a fi de disposar del temps suficient per a assolir els objectius establerts.

Les classes es paguen mensualment i per hores. Els preus depenen del nombre d'hores que s'hagin establert i el curs que es realitza.Calendari

El Centre està obert tot l'any, menys el mes d'agost, que tanca per vacances. Es consideren també sense classes les festes locals, la Setmana Santa i les vacances de Nadal.

L'horari oficial és de les 8 a les 11 del matí i de les 16 a les 19 de la tarda. Aquest horari és flexible i es pot modificar en funció de les hores de què disposa l'alumne i de les necessitats de cada un.Recursos

El Centre disposa del material i llibres necessaris per als alumnes, així com còpies dels exàmens oficials que s'han fet referents a les Proves d'Accés per a Majors de 25 anys, dels d'Accés a Cicles Formatius i dels de Selectivitat. Els llibres estan a disposició dels alumnes en tot moment.

La prestació de llibres no suposa cap cost addicional pels alumnes.

CENTRE D'ESTUDIS ESTHER REVERTER
C/ Pare Coll 9, ent 2ª. 17005 Girona
Telf: 972 40 23 17 - Mov: 662 24 06 33
e-mail:55estherre@gmail.com